KHU VỰC QUẬN 10

PHÒNG CƠ BẢN

Dành cho lối sống tối giản, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và thoải mái.

PHÒNG TIÊU CHUẨN

Chuẩn mực phong cách sống hiện đại.