TẠI SAO CHỌN VIETLISH HOMES?

Đối với Vietlish Homes, con người là tài sản quan trọng nhất.

Vietlish Homes luôn quan tâm và chú trọng về quá trình học tập và phát triển của mỗi nhân viên. Đội ngũ nhân viên tại Vietlish Homes có lộ trình huấn luyện chuyên nghiệp và không ngừng được nâng cao cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Hãy cùng chúng tôi khai phá tiềm năngbức phá giới hạn của bạn!

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

Đem lại cho nhân viên thu nhập đủ nuôi bản thân trước và sau đó là đủ nuôi gia đình.

Hướng dẫn toàn thể nhân viên các cấp cách suy nghĩ và phương thức làm việc.

 

Kích thích chí cầu tiến của nhân viên, giúp họ đặt ra mục tiêu cho bản thân.

 

Kết hợp giải trí vào công việc, giúp nhân viên được thoải mái.

 

Cho đội nhóm biết làm việc phải thực tế, chắc chắn, điềm tĩnh, không được đi đường tắt, khôn vặt.

 

Tạo cơ hội cho nhân viên trưởng thành, học tập và phát triển, đạt được thành tựu trong cuộc sống.

 

Giúp mỗi thành viên trong tổ chức được khen ngợi về tinh thần, phấn đấu để trở thành người có giá trị hơn.

 

Tiến tới giá trị tâm hồn, lĩnh ngộ sự vận hành của vũ trụ và vui vẻ hưởng thụ cuộc sống (giàu có về tinh thần và trí huệ).

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG